Эксперты

Ф.И.О. Категория Срок

лицензии

Контакты
Mr. Sergey Vasilievich Zheegulin АВ 31.08.2021 Schutze-Boysen-Str. 51
47169 Duisburg
+49-203-518 68 510133liga@rambler.ru
Mrs. Lyudmila Olegovna Lomakina АВ 31.12.2020 Simferopol/Mariupol

+79780839046

liga0333@mail.ru

Mrs. Elena Vsevolodovna Gerasimchuck AB 31.07.2019 Simferopol/Mariupol

+79780739047
gerasimchuk-mainecoon@mail.ru

Mrs. Natalia Byelova AB 30.06.2020 pr. Grigorenko, 33/44 ap. 398
UA-2068 Kievskaya obl.
Kiev (UKA-020)
+7-915-223 22 76
long-bridge@mail.ru
Mrs. Tamara Biryukova АВ 31.12.2020 ul. Saksaganskogo, 67-12
UA-1033 Kievskaya obl.
Kiev (UKA-020)
+380-97-229 04 74
tamara.biryukova@gmail.com
Mrs. Tatyana Diatschuk AB 31.07.2020 ul. Zodchih, 34-48, ap. 177
UA-3194 Kievskaya obl.
Kiev (UKA-020)
+380-44-276 58 28kotskiy@voliacable.com
Mrs. Tatyana Linnik AB 30.09.2018 M-n Solnechnij, d. 8-128
UA-86157 Donetskaya obl.
Makeevka (UKA-030)
tata-makeevka@yandex.ru
Mrs. Galina Anatolevna Tsaryova AB 31.01.2019 UA-99023 Sevastopol
(UKA-070)
7-978-225 03 50
wcf@tsaryova.ru
Mr. Nikolai Volkov AB 30.04.2019 pr. Geroev, 9, ap. 215
Dnipropetrovsk (UKA-010)
+380-975 01 72 20drpfc.alice@gmail.com 
Mrs. Svetlana Volkova AB 30.04.2019 pr. Geroev, 9, ap. 215
Dnipropetrovsk (UKA-010)
+380676336897drpfc.alice@gmail.com 
Mrs. Tatyana Nikolaevna Potapova AB 31.08.2018 ul. Aralskaya, 70
UA-61045 Kharkivskaya obl.
Kharkov (UKA-030)
+380-50-323 42 24office@pripoda.com.ua
Mrs. Inna Cherenkova SLH 28.05.2020 ul. Vaslyayeva 4-A, flat 94
Mykolayiv (UKA-040)
+380-681-14 83 99catclubpride@gmail.com